Βρεφονηπιακός Σταθμός "ΠΙΝΟΚΙΟ"

 
Τηλέφωνο : 2310341028
 
Κινητό Τηλέφωνο : 6988568564
 
Φαξ : 2310341028
 
 
 
 
 

Νέα - Άρθρα & Εκδηλώσεις

 
Νέα

 
ΕΣΠΑ 2014
 
 
Βρεφονηπιακός σταθμός Πινόκιο
 
 
 
Σας ενημερώνουμε οτι έχουμε ενταχθεί στο πρόγραμμα Ε.Ε.Τ.Α.Α για εργαζόμενες μητέρες.

Ο κωδικός του σταθμού μας είναι 36845.
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310341028.(Δράση, εναρμόνηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2020)
 
 
 
Άρθρα

 
Ψυχολογία παιδιού