Βρεφονηπιακός Σταθμός "ΠΙΝΟΚΙΟ"

 
Τηλέφωνο : 2310341028
 
Κινητό Τηλέφωνο : 6974600821
 
 
 
 
 
Φαξ : 2310341028
 
 
 
 
 

Τμήματα Προνηπιακής Ηλικίας

 
Μικρά προνήπια

 
 
Βρεφονηπιακός σταθμός Πινόκιο
 
 
 
Οι βασικοί άξονες αγωγής και ανάπτυξης σε αυτή την ηλικία είναι η νοητική ανάπτυξη, η μουσική και η μουσικοκινητική, η ζωγραφική, τα τεχνικά, οι προμαθητικές έννοιες, η γλωσσική αγωγή, καθώς και η αγωγή μέσα από το παραμύθι, το κουκλοθέατρο και τη δραματοποίηση.

Τα παιδιά στον βρεφονηπιακό σταθμό μας μαθαίνουν:

• να σκέφτονται συλλογικά και να αναγνωρίζουν τα στοιχεία που τα εντάσσουν στο ευρύτερο περιβάλλον (ενημερώνονται για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, τις γιορτές κ.λπ.)
 
 
 
 
• να μιλούν και να επικοινωνούν σωστά μέσα από συζητήσεις, παιχνιδόλεξα, ποιήματα, ιστορίες, γλωσσοδέτες κ.λπ.

• να χρησιμοποιούν χρώματα ζωγραφικής και υλικά κατασκευαστικά για να εκφραστούν δημιουργικά

• να αναπτύσσουν τη φαντασία και να ψυχαγωγούνται εξωτερικεύοντας συναισθήματα μέσα από παραμύθια, κουκλοθέατρο και δραματοποίηση, ενώ υποδυόμενα ρόλους, ταυτίζονται με αυτούς και τελικά μαθαίνουν να παιδαγωγούνται.

• να διαμορφώνουν τον τόνο της φωνής με τη μουσική και να εκφράζονται μέσα από τα τραγούδια και την κίνηση, με μουσικοκινητικές ασκήσεις

Άλλοι τομείς που απασχολούν τα παιδιά είναι:

  • η ένταξη στην μουσική διαπαιδαγώγηση
  • η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας
 
Προνήπια

 
 
Βρεφονηπιακός σταθμός Πινόκιο
 
 
 
Γνωρίζοντας όλες τις ανάγκες του παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, ο βρεφονηπιακός σταθμός Πινόκιο στη Θεσσαλονίκη σχεδιάζει και υλοποιεί ένα προγραμμα εκπαίδευσης, βασισμένο στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής, που στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα που προσδιορίζεται από το υπουργείο Παιδείας.

Με το πρόγραμμα του τμήματος των προνηπίων, τα παιδιά καλλιεργούν διάφορους τομείς ανάπτυξης.
 
 
 
 
Συγκεκριμένα:

  • Νοητική αγωγή που περιλαμβάνει γνωριμία με το περιβάλλον το κοινωνικό, το τεχνικό, το φυσικό
  • Μαθηματικά με σκοπό να μάθουν βασικές προμαθηματικές έννοιες όπως λογικομαθηματικές συσχετίσεις αντικειμένων - ομαδοποιήσεις - ταξινομήσεις - αντιστοιχίσεις - διατάξεις αντικειμένων και γεγονότων, χωροχρονικές έννοιες και σχέσεις, σχήματα και συμμετρίες
  • Γλώσσα με στόχο την προφορική επικοινωνία και δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη της ανάγνωσης και της γραφής
  • Αισθητική αγωγή που περιλαμβάνει εικαστικά - δραματοποίηση - κουκλοθέατρο - μουσική
  • Φυσική αγωγή που περιλαμβάνει δραστηριότητες φυσικής αγωγής - ρυθμικής αγωγής
  • Ένταξη στην μουσική προπαιδεία
  • Ξένη γλώσσα, αγγλικά