Βρεφονηπιακός Σταθμός "ΠΙΝΟΚΙΟ"

 
Τηλέφωνο : 2310341028
 
Κινητό Τηλέφωνο : 6974600821
 
 
 
 
 
Φαξ : 2310341028
 
 
 
 
 

Τμήματα Βρεφικής Ηλικίας

 
Α΄ βρεφική ηλικία

 
 
Βρεφονηπιακός σταθμός Πινόκιο
 
 
 
Αρχικός μας στόχος είναι τόσο η συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών όσο και των γονέων.

Νιώθοντας ασφάλεια τα παιδιά μπορούν και εκφράζουν τα συναισθήματα τους (χαρά - θυμό κ.λπ.) και ισορροπούν μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Ο επόμενος σημαντικός στόχος μας είναι η ανάπτυξη του λόγου μέσα από δραστηριότητες, όπως είναι το τραγούδι και η ακρόαση παραμυθιών και το να μαθαίνουν να περπατούν και να βελτιώνουν τις κινήσεις τους μέσα από μουσικοκινητικές ασκήσεις.
 
 
 
 
Β΄ βρεφική ηλικία

 
 
Βρεφονηπιακός σταθμός Πινόκιο
 
 
 
Στόχος του τμήματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά της μεταβρεφικής ηλικίας (2 - 2,5 ετών) να καλλιεργήσουν τα αισθητήρια όργανα και την αντίληψή τους, να γνωρίσουν τις δυνατότητες του σώματός τους και να επιδράσουν αμφίδρομα στο περιβάλλον τους.

Ειδικότερα:

• μέσα από την κινητική αγωγή, γνωρίζουν το σώμα, τον χώρο και αποκτούν γνώσεις για τον γύρο κόσμο.
 
 
 
 
• μέσα από ασκήσεις επιδεξιότητας, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους και να αναγνωρίζουν οπτικά τις συνάφειες & σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα και ενεργώντας πρακτικά να τις αλλάζουν

• μέσα από δραστηριότητες εξελίσσουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες (οπτική, ακουστική γευστική & οσφρητική αντίληψη)

• μέσα από δραστηριότητες (ομαδικά παιχνίδια, ομαδικές εργασίες, θεατρικό παιχνίδι, κ.λπ.) και αναπτύσσουν κοινωνική αγωγή και συμπεριφορά

• μέσα από διάφορες ασκήσεις και εργασίες καλλιεργούν την λεπτή τους κινητικότητα